Úvod

Naša taxislužba vznikla v roku 2011 a začala fungovať v roku 2014.V súčastnosti poskytujeme svoje služby 4 vozidlami, ktorými zabezpečujeme vašu prepravu v Leviciach a zároveň na dlhé vzdialenosti.

Prevádzková doba Non-Stop.

Tel:

0911 112 445

0908 222 445

0911 759 895

0908 759 895